Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Helaas momenteel niet mogelijk

Korte cursus intuïtieve massage

Inhoud en opzet van de cursus

In de korte cursus (8 dagdelen van ruim 3 uur) kun je een eerste ervaring opdoen met de basisprincipes van Intuïtieve Massage:
meditatieve houding, basis massagetechnieken, en een begin van intuïtieve ontwikkeling.
 
In de eerste 6 lessen worden de basistechnieken uitgelegd, gedemonstreerd en geoefend bij de verschillende lichaamsdelen: rug, armen, hoofd, benen, voorkant en voeten. In de resterende twee lessen maken we een begin met het laten ontstaan van massage vanuit intuïtie.
 
Het eerste deel van elke bijeenkomst omvat voorbereidende oefeningen die een belangrijk hulpmiddel zijn voor het ontwikkelen van een meditatieve houding. Daarna geven we afgewogen informatie (veelal met demonstratie) over de vele mogelijke manieren van aanraken, zodat ieder al doende haar/zijn eigen stijl kan ontdekken. Je oefent (en evalueert) de massages in tweetallen. Dit is globaal de opzet van elke les. Toch is elke les anders omdat de oefeningen heel verschillend zijn en worden afgestemd op de deelnemers.
Kortom: In de korte cursus wordt in 8 lessen/dagdelen de basis van intuïtieve massage aangeboden. Het accent zal liggen op het leren kennen van de massagetechnieken, en het doen van oefeningen om vanuit rust te masseren.
 
Wanneer: De korte cursus wordt voorlopig alleen gegeven op aanvraag voor groepen van minimaal 6 personen.
 
Kosten: € 340, - pp
 
Benodigdheden: Plantaardige massageolie, een laken en een badlaken. (Massageolie is verkrijgbaar bij de docente.)
 
Locatie: Praktijk Aandacht, De Halve Trom 6, 6678 BW Oosterhout.
 
Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 8.

Wat is intuïtieve massage?

Ja, wat is dat nou eigenlijk, intuïtieve massage? Het klinkt misschien wel vager dan het is. Eigenlijk is intuïtieve massage heel eenvoudig en concreet. Een simpele uitleg is: masseren met aandacht. De masseur gebruikt daarbij zijn of haar intuïtie. Intuïtieve massage gaat vooral over de kwaliteit van aanraking. Dat begint met de houding en intentie van de masseur. Die stelt zich vanuit rust en aandacht open voor wie de ander is en wat hij of zij nodig heeft. Van daaruit ontstaat de massage. De masseur gebruikt techniek én intuïtie om de massage vorm te geven.

Techniek

Natuurlijk kun je niet masseren zonder massagetechnieken te gebruiken. De School voor Intuitieve Massage reikt beginners een aantal basistechnieken aan die goed te gebruiken zijn bij intuïtieve massage. Meer gevorderde masseurs leren er hun techniek te verfijnen en hun massage te verdiepen. In de opleiding gebruiken we technieken afkomstig uit allerlei verschillende tradities.
Techniek is een hulpmiddel. Het vormt het repertoire of de gereedschapskist waaruit je kunt putten. Maar het gaat er niet alleen om wát je doet. Minstens zo belangrijk is hóe je masseert. Bij intuïtieve massage staat techniek in dienst van het contact.

Intuïtie

Intuïtieve massage begint bij bewustzijn, zo je wilt ‘mindfulness’. Van daaruit stemt de masseur zich af op de gemasseerde. Bij de massage die van daaruit ontstaat, stelt de masseur zich open voor zijn of haar intuïtie. Die intuïtie is een inspiratiebron. Er zijn veel manieren om je intuïtie te gebruiken. Het kan gaan om allerlei ingevingen die je al masserende krijgt. Je kan er ook bewust naar op zoek gaan. Hoe, dat leer je tijdens de cursussen van de School voor Intuïtieve Massage.
Je kunt als masseur leren die ingevingen gewaar te worden en te gebruiken. Dat betekent niet dat je als masseur ‘zomaar wat doet’, integendeel. Het gaat er juist om te vinden wat ‘past’ voor die persoon, op dat moment. Je zoekt die ander op, door je af stemmen, door je intuïtie te gebruiken en je handen hun werk te laten doen. En zo ontstaat een massage die ‘op maat’ is, een massage die de gemasseerde echt helpt ontspannen of kan raken, net wat er nodig is.
Een massage kan ontspannend zijn, troostend, ondersteunend of opwekkend. En bijvoorbeeld zacht zijn in aanraking of juist stevig. Het intuïtief masseren kan ook in heel kleine aspecten van de massage liggen… Welke nuance past – en dat kan ook gedurende de massage veranderen – kun je niet van te voren bedenken. Je wordt het je gewaar terwijl je masseert. De massage ontstaat al doende; je volgt wat er zich aandient.
Tijdens de massage kun je als masseur van alles waarnemen. En dat gebruiken om je massage nóg meer kwaliteit te geven. Dat kun je leren.

Voor wie

In principe kan iedereen meedoen die zich aangetrokken voelt tot massage, oud en jong, dik en dun. Voorwaarde is wel dat je de bereidheid hebt je te laten raken, en open bent voor je eigen proces en dat van de groep. Een cursus intuïtieve massage is meer dan leren masseren. Omdat je vanuit je intuïtie gaat leren masseren, gaat het minstens evenveel om persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, jezelf leren kennen en zijn. Als je daarvoor kiest, ben je van harte welkom.
 
Deel deze website!
Facebookpagina van de school: