Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Therapie

Therapie: waarom

Er zijn veel verschillende redenen om in therapie te gaan. Soms vormen bijzondere omstandigheden zoals ziekte, scheiding, ontslag of overlijden een directe aanleiding voor het zoeken van therapeutische hulp.
Vaker is er sprake van andere, je zou kunnen zeggen ‘vagere’ redenen die zich uiten in allerlei emotionele of lichamelijke klachten. Vermoeidheid, lusteloosheid, een gevoel van gehaastheid of gejaagdheid, bezorgdheid, slaapproblemen, gevoelens van leegte, moeite met contact met anderen zijn vaak gehoorde redenen tijdens een oriënterend gesprek. Op allerlei manieren kan tot uiting komen dat je ‘niet lekker in je vel zit’. Je kunt rusteloos of ontevreden zijn, het gevoel hebben dat je maar op halve kracht leeft, of dat je volkomen ‘op slot’ zit.
Je kunt het gevoel hebben dat het contact tussen jou en je partner niet zo gaat als je graag zou willen. Op je werk kun je te maken hebben met conflicten of met vraagstukken op het gebied van loopbaan en motivatie. Mogelijk vind je het moeilijk om voor jezelf op te komen: je streeft naar het ‘harmoniemodel’, of bent gewend om het iedereen naar de zin te maken, waarbij je uit het oog verliest wat voor jou zelf prettig is. Als je dat maar lang genoeg doet, voel je uiteindelijk niet meer wat je zelf wilt, maar ontstaat er een vaag onbehagen, dat zich kan uiten in bijvoorbeeld depressiviteit, chagrijnigheid, angst of lichamelijke klachten.
Deze verschijnselen, of andere, kunnen je aanzetten om op zoek te gaan naar therapeutische begeleiding.

In mijn praktijk Aandacht kun je terecht voor massage, maar ook voor ondersteuning en begeleiding bij levensproblemen, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. Ik werk met een combinatie van gesprekken, oefeningen en massage. Soms is het alleen gesprek en oefeningen, soms alleen massage, soms een combinatie. Steeds is het uniek, afgestemd op jou. Waar het omgaat is dat er aandacht is, van mij, en van jou, voor wat wezenlijk is, wat je werkelijk bezig houdt. Via aandacht voor je lichaam, contact met je lichaam, voelen wat je voelt, kun je weer beter in je vel komen.

Hoe gaat het?

Na telefonisch contact maken we een afspraak voor een oriënterend gesprek van 90 minuten. In het telefoongesprek hebben we meestal al kort besproken wat de aanleiding is waarom je belt, waar je aandacht voor wilt. In het oriënterend gesprek gaan we daar dieper op in. We stellen over en weer de nodige vragen. Eventueel kun je ook via oefeningen of massage al een ervaring krijgen met hoe ik werk. Aan het eind overleggen we of en hoe de begeleiding vorm gaat krijgen. Het is belangrijk dat we allebei het gevoel hebben dat het klikt, en het vertrouwen dat de therapie je kan bieden wat je nodig hebt.
Het kan zijn dat ik je adviseer om een andere vorm van hulp te kiezen. Ook kan het zijn dat externe problemen zo de overhand hebben dat deze eerst opgelost moeten zijn voordat je de ruimte hebt voor het aangaan van therapie.

Hoe vaak en hoe lang?

We beginnen vaak met drie sessies van 90 minuten, 1 keer per 14 dagen. Na drie keer evalueren we en kijken we of en hoe we verder gaan. Ook daarna evalueren we regelmatig. De duur van de therapie is open, en hangt ervan af of we beiden vinden dat je er baat bij hebt.

Psychosociale therapie

De vorm van begeleiding die ik bied, valt tegenwoordig onder de noemer Psychosociale therapie. Dit is therapie voor mensen die met moeilijke levenssituaties te maken hebben en daar ondersteuning en begeleiding bij zoeken. Dit in tegenstelling tot Psychotherapie (deze term mag alleen nog gebruikt worden door BIG-geregistreerde psychotherapeuten), waarbij het meer gaat om therapie voor mensen met psychische stoornissen.

Voorbeelden van psychosociale problemen zijn:

 • scheidingsproblematiek
 • omgaan met ziekte
 • problemen rond zwangerschap en geboorte
 • miskraam, abortus, de nasleep van een moeilijke bevalling
 • moeilijkheden met de opvoeding
 • problematiek rond sterven
 • rouwverwerking
 • seksuele problemen
 • eenzaamheid
 • omgaan met stress
 • samenleven met een ziek gezinslid

Psychosociale therapie kenmerkt zich door een ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De mens heeft van nature alle krachten en wijsheid in zich om probleemsituaties zelf op te lossen, met andere woorden om zichzelf te helpen. Soms is een situatie zo moeilijk dat mensen ongemerkt vast komen te zitten en het overzicht over het geheel verliezen. Dit geeft vaak het gevoel van ‘niet lekker in je vel zitten’; het veroorzaakt oplopende spanningen of leidt soms tot uitzichtloosheid. Dan is het fijn als iemand een eindje met je meeloopt.

De psychosociaal therapeut leeft zich in in de situatie van de cliënten door goed te luisteren naar hun verhaal met alle gevoelens en de daarbij behorende emoties. Zij helpt de cliënten om het overzicht over hun situatie op te bouwen en helpt hen om hun eigen krachten aan te spreken. Door deze vorm van begeleiding zijn zij hierna zelf weer in staat om handelend op te treden en de problemen verder op te lossen, of vrede te krijgen met de situatie zoals die is. In de praktijk blijkt dat cliënten het geleerde in toekomstige situaties zelfstandig kunnen toepassen.

Transpersoonlijke therapie

De achtergrond van de therapie die ik aanbied is de opleiding Transpersoonlijke Therapie die ik tussen 1989 en 1997 heb gevolgd bij Centrum Boswijk, nu Boswijk Instituut geheten. Het accent ligt hier niet op methode en werkwijze, maar op de persoon van de therapeut. De therapeut kan alleen gids zijn in gebieden die zij zelf grondig heeft onderzocht en ervaren. Het transpersoonlijke betekent dat in de therapie het persoonlijke steeds gezien wordt in het licht van het grotere geheel.
In deze opleiding heb ik geleerd anderen te begeleiden vanuit de Boswijkvisie: een wezenlijke benadering vanuit inzicht en ervaring die het niveau van het dagelijks leven overstijgen, zonder het dagelijks leven als onbelangrijk uit te sluiten.

Belangrijke verworvenheden uit deze opleiding zijn:

A | Niet verstrikt te raken in het gedrag en energieveld dat de ander aandraagt; noch door er helemaal in mee te gaan of samen te vallen, noch door je er met behulp van machtsstrijd tegen te verzetten.
B | Je eigen warmte, liefde en inspiratie tot je beschikking te hebben.
C | Werkwijzen en vormen in je repertoire te hebben die geschikt zijn om je mogelijkheden als helper effectief tot uitdrukking te brengen

[Verder lezen over de Boswijkmethode? – klik hier]

Een therapeut is een gids in het duister. Zij kijkt over je schouder mee, licht het pad bij. Zij maakt je attent op wat tot dan verborgen (onbelicht) bleef. Zij leent je het zicht voor wat door je blinde vlek ongezien blijft. Zij geeft woorden aan iets wat tot dan toe onzegbaar bleef.

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: