Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Onderstaande is momenteel helaas niet mogelijk

Het basisjaar Intuïtieve Massage

In het Basisjaar leer je in 11 dagen, verspreid over 7 maanden, de basistechnieken en principes van de intuïtieve massage. We leggen allereerst een uitgebreide basis: alle lichaamsdelen worden een keer behandeld, de verschillende basistechnieken worden een keer geoefend. Dit in de eerste helft van het basisjaar. In het tweede deel van het basisjaar komt de nadruk te liggen op intuïtieontwikkeling in combinatie met massage. De verschillende ingangen tot intuïtie worden behandeld en geoefend, alsook de meditatieve basishouding en het werkelijk contact maken.

Praktische informatie

Benodigdheden: Plantaardige massageolie, een laken en een badlaken. (Massageolie is verkrijgbaar bij de docente.)

Locatie: Praktijk Aandacht, De Halve Trom 6, 6678 BW Oosterhout. ( routebeschrijving )

Aantal deelnemers: minimaal 6, maximaal 9

Onderwerpen die in het basisjaar aan bod komen

Er zijn een aantal leergebieden of onderwerpen te onderscheiden bij intuïtieve massage. Hieronder worden ze kort besproken, met daarbij de manier waarop ze in het basisjaar aan bod komen.

1. Massagemogelijkheden (technieken) leren kennen en toepassen
Dit lijkt op het eerste gezicht misschien vreemd, technieken bij intuïtieve massage. Maar onze handen hebben het aanraken verleerd. Het is nodig om ze weer te openen en vertrouwd te maken met hun mogelijkheden, met wat ze in zich hebben. Het is belangrijk om de mogelijkheden systematisch te verkennen en te oefenen, omdat het verleidelijk kan zijn om meteen te gaan doen ‘wat intuïtief goed voelt’. Je kunt dan blijven hangen op het niveau waar je al zit, met je onbewuste voorkeuren en gedragspatronen. Intuïtie wordt dan verward met ‘wat je gewend bent’. We moeten juist voorbij die gewoontepatronen om bij onze intuïtie te komen. In het begin zal hierom het accent vooral liggen op het leren kennen en oefenen van massagetechnieken. Daarna verschuift het accent steeds meer naar intuïtieve ontwikkeling.

2. Bij jezelf zijn en blijven
We doen grondingsoefeningen en centreeroefeningen, en behandelen methoden voor zelfbescherming (aura sluiten, aandacht bij jezelf halen, bescherming om je heen denken).

3. Jezelf durven zijn en laten zien
Dit komt in verschillende oefeningen aan de orde, en ook bijvoorbeeld bij het kiezen met wie je wilt masseren. Jezelf neerzetten is belangrijk in de massage: hoe meer je er écht bent, des te meer kan intuïtie door je heen stromen.

4. Jezelf openen voor contact, en in contact met jezelf blijven
We gaan dit verkennen via verschillende vormen van ontmoetingsspel en uitwisseling.

5. Je intuïtie opzoeken en ontwikkelen
Dit gebeurt in de vooroefeningen, in de massage en via ervaringsuitwisseling.

6. Adem
Veel oefeningen die we doen hebben de adem als basis en zijn erop gericht de adem te verdiepen en te ontspannen. Een vrije ademhaling is van wezenlijk belang voor het geven en ontvangen van een massage. Via je ademhaling kun je je ontspanning en energie beïnvloeden. Ook tijdens de massages zullen we met adem werken.

7. Lichaamsbewustwording
Massage is een ingang voor lichaamsbewustwording. Je lichaam bewust voelen, waarnemen wat je opvalt, genieten van wat je lichaam je brengt. Dit bevorderen we via voorbereidende oefeningen.

8. Houding ten opzichte van seksualiteit
De fysieke nabijheid tijdens massage wordt wel verward met seksualiteit. Daar is aandacht voor; ook voor de spanningen die daardoor rondom aanraking kunnen bestaan. De innerlijke houding bij de massage is belangrijk en wordt regelmatig besproken.

Doel van het basisjaar is om veiligheid en ruimte te bieden aan mensen om  in een groep zichzelf te ontmoeten en te ontwikkelen in intuïtie en massage. Het basisjaar is geen therapiegroep. Het is wel een training gericht op individuele ontwikkeling, waarbij je onverwerkte of onvermoede delen van jezelf kunt tegenkomen. Er is dan ruimte voor gevoelens die boven komen, en steun en begeleiding in het werken daarmee. Indien gewenst zijn individuele sessies mogelijk.
Bij de training is één individuele sessie bij de docente inbegrepen, halverwege het jaar. Deze sessie is bij de cursusprijs inbegrepen en is bedoeld om het individuele proces van de deelnemers in de training zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Deelname aan een introductiedag of een kennismakingsgesprek is voorwaarde voor het volgen van het basisjaar. Deze kennismaking is bedoeld om van weerskanten te kunnen beoordelen of de cursus een goede keuze is

 

 

 

 

 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: