Intuïtieve Massage Margrit Siemerink
Intuitieve massage, praktijk, cursussen, opleidingen Nijmegen

Voor ervaren masseurs: bijscholing

Ervaren masseurs hebben technisch gezien vaak veel te bieden. Maar je professionaliteit kan je ook in de weg zitten. Juist professionals zoeken vaak naar hoe ze hun massages kunnen verbeteren. Wat is dan ‘meer kwaliteit’? Juist voor hen is het belangrijk is om te onderzoeken wat het nou écht betekent om contact te maken in aanraking.

In onze samenleving is aanraken nog steeds niet vanzelfsprekend, hoewel er steeds meer besef is over wat aanraking en massage kunnen doen. Massage is een prachtige ingang om mensen te helpen. Maar heel vaak houden we het daarbij bij een soort ‘zakelijk aanraken’. Dat komt deels omdat we op professionele wijze afstand willen bewaren. En techniek geeft daarbij houvast. Bij intuïtieve massage gebruiken we ook techniek, maar we leren vooral te onderzoeken wat er nog méér kan, welke verdieping mogelijk is, wat er gebeurt als je patronen loslaat. Wat gebeurt er als je minder ‘doet’, maar meer ‘laat gebeuren?’

Hoe kun je liefdevol aanwezig zijn in je massage? En hoe doe je dat professioneel: persoonlijk en met gepaste afstand tegelijk? Daarbij onderzoeken we allerlei ingangen om je intuïtie te gebruiken. Vanuit welke traditie of techniek je ook masseert: intuïtief masseren kan aanvullen en verrijken.

Voorbij de techniek

Voor masseurs met uitgebreide ervaring en veel technieken in hun arsenaal, kan Intuïtieve Massage een geheel nieuwe weg betekenen: de weg van eenvoud en verdieping. Technieken kunnen tot vaste gewoontes worden, en vaste gewoontes en protocollen kunnen in de weg zitten als je werkelijk contact wilt maken met de ontvanger. Bij Intuïtieve Massage laat je vaste patronen, volgordes, voorschriften en technieken los. Voorbij de techniek ga je op zoek naar wat werkelijk bij de ontvanger past, wat de ander wezenlijk nodig heeft.

Elke massage is een avontuur

Je gaat op ontdekkingstocht, elke massage weer, naar waar je kunt voelen dat je werkelijk contact maakt, dat de ander je ontvangt, dat je precies aansluit bij waar de behoefte ligt, waar de ander in kan verademen en loslaten. Dit betekent bijvoorbeeld vaak eerst weinig of niets doen, alleen de handen lichtjes op het lichaam contact laten maken, afwachten wat zich aandient. Het betekent ook om bewust alle plannen en diagnoses en manieren van aanpak los te laten. Je laat onzekerheid toe, het niet te weten. Van daaruit kan intuïtie binnenkomen. Dit ‘niet weten’ zoek je bewust op en je oefent om dit te verdragen. Je beoefent bij de massage een meditatieve houding, waarbij het accent ligt op waarnemen en volgen in plaats van op doen. Je oefent om erop te vertrouwen dat je handen meer weten dan jij. Je kiest om je handen te volgen, je hoofd in te dienst stellen van je handen.

Traag en saai

Een belangrijk leerpunt is vaak om als masseur traag en saai te kunnen en durven zijn. Juist traagheid en herhaling brengen ontspanning, helpen de ontvanger te voelen en bij het gevoel te blijven. Ik zie bij veel masseurs de drang om (te) veel te willen doen, de neiging om hard te werken, om allerlei verschillende technieken te willen inzetten. In deze drang om veel te geven mist men vaak het werkelijke contact. Juist in rust kun je de ander ontmoeten en de massage vanuit contact laten ontstaan.

Moederenergie

Als masseur zoek je ‘de universele moederenergie’ op in je zelf. Daarvoor hoef je geen vrouw te zijn, ook mannen hebben moederenergie. Om liefdevol en toch met gepaste afstand te kunnen masseren, is het nodig uit het persoonlijke in het universeel menselijke te gaan. Je neemt als masseur afstand als persoon, je stapt denkbeeldig terug, zodat de universele liefde van mens tot mens kan gaan stromen. Deze liefde is heilzaam voor de cliënt, voor de masseur, en voor de wereld om ons heen.

Mogelijkheden

Hoe de bijscholing vorm kan krijgen wordt in onderling overleg vastgesteld. Het is zeker zinnig om de hele opleiding te doen, omdat het echt een nieuwe aanpak is en nieuwe hantering van technieken biedt. Het kan zijn dat je graag in een vervolgjaar wilt instromen, dat is mogelijk na overleg. Een mogelijkheid is dan bijvoorbeeld om in een aantal privélessen de basis en uitgangspunten van de Intuïtieve Massage door te nemen en te ervaren. Vervolgens kijken we dan bij welk vervolgjaar je kunt aansluiten.

Een andere mogelijkheid voor ervaren masseurs is om via de vierhandenmassage kennis te maken met Intuïtieve Massage. Twee ervaren masseurs die samen komen, kunnen in een dagdeel van 4 uur de vierhandenmassage ervaren als zowel ontvanger als gever. Klik voor meer info hier.
Ook is het mogelijk om alleen of met een kleine groep een aantal lessen op maat te krijgen, aansluitend bij vraag en niveau. Ga hiervoor naar contact.
 

 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: