Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

 

 

Aandacht voor Aanraken

 

 

Ik geloof
dat ik geen groter geschenk
kan ontvangen
dan door de ander
te worden gezien
te worden gehoord
te worden begrepen
en aangeraakt.

Uit: Virginia Satir, Menselijke Contacten, Amsterdam, 1988

 

1. Hoe ontspannen zijn je handen?

2. De hele tijd contact houden tijdens een massage? Moet dat? Of juist niet?

3. Wát voor massage? Intuïtieve Massage!

4. Over Moeiteloos Masseren

 

4. Over Moeiteloos Masseren.

In mijn cursussen is moeiteloos masseren een belangrijk aandachtspunt. Ik vraag cursisten heel vaak: “heb je het nog naar je zin?” als ze aan het oefenen zijn,

“Heb je het nog naar je zin? ga eens terug naar jezelf…. voel je lijf… voel de grond onder je voeten…. voel je adem…. heb je het nog naar je zin?”

 

Het naar je zin hebben als masseur is belangrijk omdat als jij ontspannen, bent als je plezier hebt in wat je doet, als je je handen kunt volgen, als het als vanzelf gaat, dan komt dat over op de ontvanger, dat straalt door in de massage. En als je je inspant, als je moeite doet, als je het zwaar vindt, dan voelt de ontvanger dat ook. Dus ik ben altijd op zoek naar zo masseren dat het vanzelf gaat. Dat betekent dat ik steeds voel en volg wat voor de hand ligt , wat mijn handen willen doen. En dat ik precies dat doe. De massage voelt dan aan als een natuurlijk vanzelfsprekend geheel. Iets wat moeiteloos gaat.

 

Er zijn een aantal aandachtspunten die daar belangrijk bij zijn.

 

Aandachtspunt 1.

Allereerst is belangrijk dat je regelmatig met je aandacht terug gaat naar jezelf. Dat je als masseur niet alleen goed zorgt voor degene die je masseert, maar dat je ook goed zorgt voor jezelf. Dat je steeds nagaat bij jezelf : klopt het wat ik doe, ben ik er nog bij, hoe voelen mijn handen, hoe is mijn energie, is mijn houding comfortabel, heb ik het nog naar mijn zin? En als je het niet meer naar je zin hebt, als iets je moeite kost, als het te zwaar, is als je er tegen op ziet, wees je daar bewust van en DOE HET NIET, doe iets anders. Er zijn zoveel andere dingen die je kunt doen, ga voelen waar je wel energie voor hebt, wat wel past.

 

Aandachtspunt 2.

Een ander belangrijk punt voor moeiteloos masseren is dat je werkt vanuit beweging en met je gewicht, niet vanuit kracht. Daar zit veel van het moeiteloze in, dat je de massage vanuit je beweging laat ontstaan, dat de druk door beweging en gewicht geven wordt opgebouwd, dat je de ene massagebeweging uit de andere laat volgen. Dat het een vloeiend geheel wordt. En dat als je diep wilt werken, dat je dat vooral doet door je gewicht in te zetten, door druk vanuit je gewicht te geven, door langzaam in te leunen. En niet door een krachtsinspanning, want daar word je moe van, en die moeheid en inspanning gaat de ontvanger voelen. Hoe moeiteloos te werken met gewicht en beweging is iets wat ik masseurs heel graag help te ontwikkelen in mijn cursussen.

 

Aandachtspunt 3.

Als je handen moe worden, is het belangrijk dat je je handen laat rusten. Als ik voel dat mijn handen moe zijn, dat voel ik bijvoorbeeld in de duimen, dan laat ik ze rusten op het lichaam van de ontvanger, bijvoorbeeld op de schouders, of waar dan ook maar. Het kan ook zijn op de onderrug, of op heiligbeen, op de voeten of de handen, of het hartgebied/ borstbeen. Ik laat mijn handen rusten, maar zonder ze zwaar te laten worden. Dat wil zeggen : ik houd het gewicht van mijn handen bewust licht, en ik houd vingers en duimen stil, die hoeven even niet te werken. Waar ik mijn handen zo laat rusten, wordt het contact hernieuwd, en verdiept. Zo’n rustmoment is een heel kostbaar en waardevol moment in de massage, zowel voor de ontvanger als voor de gever. Door je handen te laten rusten heb je meer aandacht voor het contact. Je kunt het contact weer meer opzoeken en verdiepen, zorgvuldig na gaan hoe de ontvanger eraan toe is, hoe je zelf eraan toe bent, en van daaruit verder gaan.

Bijkomend voordeel hiervan is dat ik als masseur ook gevoed word door dat contact. Het is niet alleen dat in de rust van mijn handen de ander gevoed wordt door de aandacht van mijn handen en de algemeen menselijke energie die dan stroomt ( zie punt 4), ik word zelf ook gevoed. Door het contact. En dan kan ik met hernieuwde energie verder. Bij het laten rusten van je handen speelt ook: vertrouwen op de kwaliteit van je handen. Dat is ook echt van groot belang bij moeiteloos masseren. Dat brengt ons bij

 

Aandachtspunt 4

Vertrouw op de kwaliteit van je handen, vertrouw erop dat in de aanraking veel meer gebeurt dan jij zelf kunt bedenken of regelen of controleren. Door je ontspannen handen stroomt algemeen menselijke energie en liefde naar de ander toe, een verbindende kracht die jij niet in de hand hebt, waar jij je alleen maar voor kunt openstellen, een kracht die veel groter is dan jij bent. Die energie stroomt door je heen naar de ander toe, en als je daar op kunt vertrouwen, dat er in de aanraking, in het contact alleen al heel veel gebeurt, wat voor de ander verbindend en helend is, dan hoef je ook geen moeite te doen, dan mag het moeiteloos zijn. Dan is de aanraking op zich al kwaliteit. En dan mag jij als masseur ook helen aan en genieten van die liefdevolle energie die door je heen stroomt.

 

Aandachtspunt 5.

Voor moeiteloos masseren is het nodig om vaste protocollen los te laten, als die niet meer voor je werken. Vaste protocollen kunnen structuur en steun geven in de massage. Zolang dat zo is, is dat prima. Maar als ze je gaan bezwaren of benauwen ( “ nu heb ik het ene been gedaan, nu moet ik het andere been ook zo doen…”), als dat je vreugde en zin in de massage wegneemt, dan is het belangrijk om zo’n protocol los te laten. Je kan bijvoorbeeld één been uitgebreid en intensief masseren, en dan bij het tweede been voelen “ ik heb daar eigenlijk geen energie meer voor”. Dan is het belangrijk om te kijken : wat kan ik hier nog wel doen, wat voelt wel goed, bijvoorbeeld dat je het been een paar keer van boven naar beneden een strijking geeft, of dat je de knie met je handen omvat, of dat je een verbinding maakt tussen heup en voet. Maar je hoeft dus niet perse het zelfde te doen als bij het eerste been. Het kan zijn dat het ene been iets heel anders nodig heeft dan het andere been. Wees daarin trouw aan jezelf. Als jij er geen zin meer in hebt om iets te masseren, dan gaat de ontvanger dat voelen, dus ga dat niet doen. Zoek hoe je dat kunt oplossen, hoe je dat been toch aandacht kunt geven, zonder nog weer een keer die hele riedel te doen. Kortom: laat je leiden door je eigen energie. Dat brengt ons bij punt 6.

 

Aandachtspunt 6.

Laat je leiden door je eigen energie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de massage soms rustig en kalm kan zijn, en soms heel energiek. En alles ertussen in. Je energie volgen kan soms verrassend wild zijn. Ik kan bijvoorbeeld soms heel krachtig en fors het lichaam van de ander laten schudden. Meestal is dat vanuit een hand op het heiligbeen, of met beide handen op de heupen . Dan komt er een energiegolf door me heen die ik zelf vaak met verbazing waarneem. Ik toets zo’n energiegolf aan mijn inzicht. Het is een impuls die door me heen komt, en ik houd steeds met mijn inzicht en afstemming in de gaten of het klopt voor de ander : geeft het lichaam mee, wordt het schudden ontvangen. Soms vraag ik het aan de ontvanger, als ik het wel heel krachtig vind, of het niet te hard gaat. “ Nee, juist heel fijn” hoor ik dan eigenlijk altijd. Dit krachtige schudden gaat dan dus niet vanuit een krachtsinspanning. Het gaat vanuit een energiegolf uit mezelf. En dan is het een moeiteloos krachtig gebeuren, waar ik absoluut niet moe van word.

Je energie volgen kan soms ook leiden tot een ongelofelijk zachte en langzame aanraking. Ook dan toets ik steeds mijn impuls aan mijn inzicht.

 

Aandachtspunt 7.

Werk niet perse symmetrisch. Als de symmetrie vermoeiend wordt, leg dan één hand rustig op een voor de hand liggende plek op het lichaam ( bijvoorbeeld bovenarm, schouder , heup, afhankelijk van je positie ). Laat die ene hand rusten en contact maken, en ga met de andere hand masseren. Dan heb je meer aandacht voor die ene masserende hand, en kan de andere rustende hand het contact verzorgen, en de reactie van de gemasseerde goed in de gaten houden. Symmetrie kan heel fijn zijn, maar kan ook heel vermoeiend zijn, daar kun je echt even genoeg van hebben.

 

Kort samengevat : zorg goed voor je zelf, controleer regelmatig of je het nog naar je zin hebt. Werk met gewicht en beweging in plaats van met kracht. Laat protocollen los als ze niet meer passen en als een blok aan je been hangen. Laat je handen rusten als ze moe zijn. Werk niet perse symmetrisch. Vertrouw op de kwaliteit van je handen.

Volg je eigen energie. Zorg dat je het als masseur ook fijn hebt. Doe wat voor de hand ligt, doe wat fijn voelt, doe waar je energie voor voelt. Verlies je niet in wat de ander mogelijk zou willen, maar volg wat voor jou ook past, afgestemd op de ander.

 

Veel plezier met moeiteloos masseren. Wil je je er verder in verdiepen dan ben je heel welkom bij mij voor bijscholing. Eerstvolgende introductie workshop is op vrijdagmiddag 15 november. Kosten 40 euro. Www.intuitievemassage.nl

 

1.Hoe ontspannen zijn je handen?

Voor mij zijn er in de massage een aantal stappen, elementen, die zich steeds herhalen, en die essentieel zijn. In de ruim dertig jaar dat ik nu praktijk heb en cursus geef is dat me langzamerhand duidelijk geworden. Ik heb het in de loop van de tijd samengevat in 8 stappen (of elementen). Die kan ik (met een beetje goede wil) in het woord AANDACHT onderbrengen, elke letter van het woord aandacht staat voor een stap ( element). Aandacht is de naam van mijn praktijk en school, en aandacht is naar mijn ervaring de grootste helende kracht in mijn werk. Vandaar dat ik dit graag zo onder de aandacht breng.

De acht essentiele stappen / elementen in aanraking en massage:

1. Allereerst de aandacht bij je zelf, allereerst en steeds weer volledig zelf aanwezig zijn.

2. Ander, aandacht bij de Ander, in gedachten je afstemmen op de ander.

3. Neerleggen van de handen, nog niets doen, alleen contact maken

4. Dit ben jij, je mag er zijn, uitstralen vanuit je handen, in intentie de ander bevestigen.

5. Afvoeren, intentie van afvoeren bij strijkende bewegingen richting uiteinden van het lichaam.

6. Connectie, intentie van verbindende aanrakingen, het lichaam weer als één geheel laten voelen.

7. Helpen loslaten, spanning die vastzit helpen loslaten door druk- en kneedtechnieken

8. Terug naar je zelf, steeds gedurende de massage de verbinding met jezelf voelen / herstellen.

Ik ga nu kort iets vertellen over de eerste vier stappen. In een volgend stukje komen de andere elementen aan de beurt. En volgens plan krijgt daarna elk element zijn eigen stukje.

De eerste stap is dat je je aandacht bij jezelf hebt als masseur. Goed voor jezelf zorgen, goed aanwezig zijn in je lichaam. Je lichaam voelen, je adem voelen, de grond onder je voelen. En daar steeds naar terugkeren. “Hoe is het met mij, wat ervaar ik in mijn lijf?”

En vanuit dat bij jezelf zijn ga je je verbinden met de ander, nog zonder iets te doen, zonder aanraking. Puur in je aandacht. Dat is stap 2. Je verbind je in gedachten, je maakt een energetische verbinding. Ik ga dat een andere keer uitleggen hoe je dat kunt doen.

Stap 3 is dat je contact maakt, met je handen. Je handen op het lichaam neerleggen (bijvoorbeeld op hoofd, schouders of bovenarmen), je doet verder nog niets, het is alleen maar handen neerleggen. Dat zijn ontvangende handen, handen die nog niet iets doen.

En daar komt de vraag : hoe ontspannen zijn je handen? Kunnen je handen zo ontspannen zijn dat ze alleen bezig zijn met contact maken, zonder iets te doen. Dus geen druk, geen gewicht, geen activiteit in de hand. Puur je handen openen en de ander ontvangen. En kijken of er contact ontstaat, of je verbinding voelt, via je handen, met de ander. Hoe ontspannen zijn je handen? Want als je handen daar op dat moment zacht en ontspannen zijn, dan kan de ander naar je toekomen, dan kan er verbinding ontstaan, en dan kun je de volgende stappen doen.

Stap 4, “dit ben jij, je mag er zijn”, de ander bevestigen. Dit is voor mij eigenlijk de allerbelangrijkste stap in de massage. De helende kracht zit in dat bevestigen. In dat “je mag er zijn”. Daar gaat de liefde stromen. “ Ik mag er zijn en jij mag er zijn”. Daar ontstaat de pure liefde, de pure stroom van liefde van mens tot mens. Niet omdat je elkaars partner bent, niet omdat je elkaars familie bent, of vrienden. Maar puur de liefde van mens tot mens. Allebei doe je je best op deze aarde. Heb je je moeilijkheden, en je kwaliteiten. Om de ander daar in te erkennen en bevestigen, je bent er, je mag er zijn. Een liefdevol “hallo” met je handen. Dat is volgens mij de grootste helende kracht van massage. Dat je de ander helpt in zijn lichaam te zijn, er te mogen zijn, met alles wat er is. En aanraking kan dat doen, maar volgens mij alleen als de aanraking in essentie liefdevol is, voorbij het functionele.

En daar hebben we meteen een heet hangijzer. Is de liefdevolle aanraking nog toegestaan? Hoe zorg je dat dat mogelijke blijft in deze tijd vol angst voor grensoverschrijding? Hier hebben we meteen ook mijn drijfveer om dit stukje te schrijven, en om cursussen en opleiding te blijven geven. Ik wil heel graag de liefdevolle aanraking uit het verdomhoekje halen.

 

2.De hele tijd contact houden tijdens een massage? Moet dat? Of juist niet?

In mijn vorige stukje schreef ik over de acht essentiële stappen of elementen in massage, de acht AANDACHT stappen. Elke stap heeft een letter, samen vormen ze het woord AANDACHT.

In heb daarbij ook de eerste vier van die acht stappen kort besproken. Vandaag bespreek ik volgens plan stap vijf tot en met acht.

Als je de eerste vier stappen hebt gedaan (1. Aandacht bij jezelf 2. Afstemmen op de ander 3. Neerleggen van de handen voor contact maken, nog niet iets doen 4 “Dit ben jij, je mag er zijn”, de intentie van bevestiging, hallo zeggen, in je handen brengen), dan pas ben je toe aan wat volgens veel mensen de eigenlijke massage is….. iets gaan DOEN met je handen.

Stap vijf is AFVOEREN. De intentie van afvoeren in de aanraking brengen. Deze intentie komt de hele massage door terug. Dat afvoeren is zowel fysiek ( afvalstoffen via bloed en lymfe afvoeren) als ook energetisch. De cliënt ervaart vooral het energetisch afvoeren, alsof er spanning wordt weggenomen. Die intentie van afvoeren leg ik in lange strijkingen, van boven naar beneden, van binnen naar buiten. En bij de ledematen vanaf de romp naar de uiteinden. Bijvoorbeeld van hoofd over de hele achterkant naar voeten, van schouders over de hele rug naar stuit, van heup over het hele been naar voet, van schouder over de hele arm naar hand. Of van bovenrug via nek naar kruin. Afvoeren kan ook met kortere strijkbewegingen van het midden uit naar buiten. Bijvoorbeeld op de rug, vanaf de wervelkolom richting de zijkant.

Die strijkingen kunnen heel licht zijn, of ook steviger en dieper. Ze zijn altijd traag en aandachtig, en met vertraging aan het eind.

Stap zes is CONNECTIE tussen de verschillende lichaamsdelen laten ontstaan. De masseur heeft de intentie om met verbindende aanrakingen het lichaam weer als een geheel te laten voelen. De lange afvoerende strijkingen die ik bij stap vijf beschreef, komen hier goed van pas. Met die afvoerende strijkingen kan ik vaak tegelijkertijd ook veel verbinding leggen. Bijvoorbeeld van de schouders over de hele rug naar de billen, om te verbinden en af te voeren. En dan met lichte volle aanraking terug via de zijkanten, waarbij ik met zachte aaneengesloten vingers ook nog de voorkant erbij kan betrekken. Ook goed voor de connectie van de verschillende lichaamsdelen werkt handoplegging op verder uit elkaar liggende delen van het lichaam. Bijvoorbeeld hand – voet verbinding (één hand van de masseur op een hand van de client, de andere hand van de masseur op voet van de client). Of nek – stuit. Enzovoort.

Stap zeven, HELPEN LOSLATEN is waar de meeste mensen aan denken bij het woord massage. Door middel van kneed- en druktechnieken helpen loslaten van vastgezette spanning en afvalstoffen. Dit is zeker een essentieel onderdeel van massage, maar er wordt naar mijn mening vaak te snel mee begonnen, en te lang mee doorgegaan. Bij deze stap ga ik met zorgvuldig voelende handen en doortastende vingers op zoek naar verhardingen en ophopingen, gevoelige randen, gespannen spieren. Met de intentie van “helpen loslaten”geef ik zorgvuldig opgebouwde druk op de plekken die het lichaam mij aangeeft.

De vier genoemde intenties ( bevestigen, afvoeren, connectie/verbinden, helpen loslaten) kunnen apart worden ingezet, maar ook goed samengaan. Bevestigen is er eigenlijk altijd vanaf stap vier, en de andere intenties komen daar dan bij, één voor één, of meerdere tegelijk. Vaak verweef ik de losmakende kneed- en druktechnieken in lange doorgaande strijkingen, waarbij ik dan de intenties van bevestigen, afvoeren, en verbinden allemaal tot hun recht kan laten komen. De bewegingen van mijn handen, het langzaam opbouwen van druk met duim en vingers of handmuis, laat ik ontstaan in een ritme van aanzwellen en afnemen, zoals een golfbeweging. Elke strijkbeweging is met de volgende verbonden, de ene aanraking ontstaat als vanzelf uit de andere, alles vormt een vanzelfsprekend geheel. Hierdoor wordt de aanraking voor de ontvanger een diepe ervaring waarin veel gebeurt.

Stap acht, de laatste stap, is TERUG NAAR JEZELF. Ik ben er een groot voorstander van om tijdens de massage regelmatig je handen stil te leggen. Gedurende één of meer ademhalingen. Je handen voelen, je adem voelen, de grond onder je voelen. Ook vind ik het belangrijk om regelmatig je handen even bij je zelf terug te halen. Zorgvuldig de aanraking afronden, en dan allebei, cliënt en masseur, de gelegenheid krijgen om weer terug bij jezelf te komen. Voelen hoe het is. De masseur kan dan even goed voelen hoe het met eigen lijf, houding, energie is gesteld. De cliënt kan ervaren wat de aanraking teweeg heeft gebracht, hoe de handen voelen, hoe het is als de handen weggehaald worden, en wat het brengt om weer opnieuw aangeraakt te worden.

Hier kom ik dan eindelijk op de vraag uit de titel van dit stukje. Moet de masseur de hele tijd contact houden tijdens een massage? Of juist niet? In veel massageboeken en massageopleidingen wordt er op gehamerd dat dit moet. Ik krijg cursisten in mijn trainingen die dat maar heel moeilijk kunnen afleren. Als dat eenmaal zo dwingend is aangeleerd, krijg je dat er niet gemakkelijk meer uit. Voor mij zijn de rustmomenten, stap acht, even helemaal terug naar jezelf, heel belangrijk in de massage. Het zijn waardevolle momenten zowel voor de cliënt als voor de masseur. Heel jammer om die momenten door een dogma dat iemand ooit heeft bedacht ( wie???) verloren te zien gaan.

Wat dan de waarde is van die rustmomenten? Daar ga ik een andere keer dieper op in, als ik stap acht uitgebreid in zijn eigen stukje bespreek. Wat ik er voor nu nog over wil zeggen is dat werkelijk contact aangaan en houden veel dieper gaat dan continu een hand op de cliënt laten liggen.

Na stap acht ga je weer terug naar stap één, en het geheel van de stappen of elementen herhaalt zich continu, telkens weer anders, tot de uiteindelijke afronding van de massage, de laatste stap acht. Hoe lang zo’n ronde van de acht elementen duurt, dat wisselt per keer. Dat kan tien seconden zijn, tot meer dan 5 minuten.

Zoals reeds eerder gemeld is mijn plan om de komende tijd elk van de acht stappen een eigen stukje te geven. Maar voordat het zover is, ga ik eerst in de komende twee keren wat dieper in op het belang van werkelijk contact maken en de speciale eigenschappen van intuïtieve massage. En op de kunst en het belang van moeiteloos masseren.

 

3.Wát voor massage? Intuïtieve Massage!

Voor sportmassage, voor ontspanningsmassage, voor elke massage gericht op lichamelijke klachten of lichamelijk welzijn, kan werken volgens protocollen en vastomschreven technieken voldoende zijn. Je richt je op het lichaam, op de spieren, je werkt volgens een plan. Maar als je een massage wilt geven die helend is voor de hele mens, die troostend is, die ruimte geeft aan wat er in de ander leeft, die dus verder gaat dan het lichamelijke, dan is het nodig om ook op hart- en zielsniveau contact te maken. Dan zijn protocollen en technieken niet voldoende, dan moet je juist voorbij de protocollen en plannen, om de ander werkelijk te kunnen ontmoeten. Daarbij kan intuïtie je helpen. Intuïtie kan informatie geven over de ander. Die informatie komt naar je toe, als je je daarvoor opent en je werkelijk afstemt op de ander.

Intuïtieve massage.

Bij intuïtieve massage gaat het over afgestemde liefdevolle aanraking. Een mens heeft aanraking net zo nodig als voeding. Broodnodig. Een baby die niet aangeraakt wordt, verkommert. Dat geldt ook voor volwassenen! Bij Intuïtieve Massage staat de liefdevolle aanraking voorop. En vanuit die liefdevolle aanraking ontstaat een massage op maat, precies passend bij de ontvanger. In de trainingen die ik geef kun je deze massage leren geven. Je leert te masseren vanuit een meditatieve houding, je leert basis massagetechnieken die ruimte geven voor intuïtieve invulling. En je leert hoe je je kunt openen voor intuïtie.

Technieken. We gebruiken eenvoudige technieken die geschikt zijn en ruimte geven voor een intuïtieve benadering. Deze technieken zijn verzameld uit diverse stromingen, bijvoorbeeld Klassieke Massage, Zweedse Massage, Indiase Massage, Esalen Massage, Shiatsu en Polariteitsmassage.

Intentie: Bij het toepassen van deze technieken gaat de masseur steeds terug naar de vier basisintenties van de intuïtieve massage, namelijk:

Met liefdevolle handen bevestigen en laten voelen: ‘dit ben jij, je mag er zijn’.

Afvoeren van vastgezette spanning en afvalstoffen.

Verbinding maken tussen de verschillende delen van het lichaam, alles bij elkaar laten horen, helpen het lichaam weer als één geheel te ervaren.

Helpen loslaten wat vastzit.

Voorbij de techniek. Voor masseurs met uitgebreide ervaring en veel technieken in hun arsenaal, kan Intuïtieve Massage een geheel nieuwe weg betekenen: de weg van eenvoud en verdieping. Technieken kunnen tot vaste gewoontes worden, en vaste gewoontes en protocollen kunnen in de weg zitten als je werkelijk contact wilt maken met de ontvanger. Bij Intuïtieve Massage laat je vaste patronen, volgordes, voorschriften en technieken los. Voorbij de techniek ga je op zoek naar wat werkelijk bij de ontvanger past, wat de ander wezenlijk nodig heeft. En naar wat jij de ander te bieden hebt, wat jouw handen in huis hebben. Dat is vaak veel meer dan je kunt bedenken. Ik word na 30 jaar nog vaak verrast door mijn handen. Dat ze bij een cliënt iets gaan doen wat ze nog nooit gedaan hebben.

Massage als avontuur. Elke intuïtieve massage is een avontuur. Een telkens unieke afwisseling van licht en stevig masseren, van handen laten rusten, van vlotte en trage bewegingen, alles afgestemd op degene die gemasseerd wordt. De masseur gaat al masserend en voelend op zoek naar wat past. De massage kan heel licht zijn, en ook heel stevig, en alles er tussenin. Het tempo kan vlot zijn, maar ook heel traag, en alles er tussenin.

Je gaat op ontdekkingstocht, elke massage weer, naar waar je kunt voelen dat je werkelijk contact maakt, dat de ander je ontvangt, dat je precies aansluit bij waar de behoefte ligt, waar de ander in kan verademen en loslaten. Dit betekent bijvoorbeeld vaak eerst weinig of niets doen, alleen de handen lichtjes op het lichaam contact laten maken, afwachten wat zich aandient. Het betekent ook om bewust alle plannen en diagnoses en manieren van aanpak los te laten. Je laat onzekerheid toe, het niet weten. Pas als je durft om het niet te weten, kan intuïtie binnenkomen. Dit ‘niet weten’ zoek je bewust op en je oefent om dit te verdragen. Dat valt niet altijd mee. Masseurs willen liever doen dan wachten, en soms is wachten essentieel. Je beoefent bij de massage een meditatieve houding, waarbij het accent ligt op waarnemen en volgen in plaats van op doen. Je oefent om erop te vertrouwen dat je handen meer weten dan jij. Je kiest om je handen te volgen, je hoofd in te dienst stellen van je handen.

Traag en saai. Een belangrijk leerpunt is vaak om als masseur traag en saai te durven zijn. Juist traagheid en herhaling brengen ontspanning, helpen de ontvanger te voelen en bij het gevoel te blijven. Ik zie bij veel masseurs de drang om (te) veel te willen doen, de neiging om hard te werken, om allerlei verschillende technieken te willen inzetten. In deze drang om veel te geven, mist men vaak het werkelijke contact. Juist in rust kun je de ander ontmoeten en de massage vanuit contact laten ontstaan.

Moederenergie. Als intuïtief masseur zoek je ‘de universele moederenergie’ op in je zelf. Daarvoor hoef je geen vrouw te zijn, ook mannen hebben moederenergie. Om liefdevol en toch met gepaste afstand te kunnen masseren, is het nodig uit het persoonlijke in het universeel menselijke te gaan. Je neemt als masseur afstand als persoon, je stapt denkbeeldig terug, zodat de universele liefde van mens tot mens kan gaan stromen. Deze liefde is heilzaam voor de cliënt, voor de masseur, en voor de wereld om ons heen.

In onze samenleving is aanraken nog steeds niet vanzelfsprekend, hoewel er steeds meer besef is over wat aanraking en massage kunnen doen. Massage is een prachtige ingang om mensen te helpen. Maar heel vaak houden we het daarbij bij een soort ‘zakelijk aanraken’. Dat komt deels omdat we op professionele wijze afstand willen bewaren. En techniek geeft daarbij houvast. Bij intuïtieve massage gebruiken we ook techniek, maar we leren vooral te onderzoeken wat er nog méér kan, welke verdieping mogelijk is, wat er gebeurt als je patronen loslaat. Wat gebeurt er als je minder ‘doet’, maar meer ‘laat gebeuren?’

Hoe kun je liefdevol aanwezig zijn in je massage? En hoe doe je dat professioneel: persoonlijk en met gepaste afstand tegelijk? Vanuit welke traditie of techniek je ook masseert: intuïtief masseren kan aanvullend en verrijkend zijn.

 

 

 

 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: