Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Helaas is dit momenteel niet mogelijk

De Driejarige Opleiding

Het basisjaar en twee vervolgjaren vormen samen de Driejarige Opleiding Intuïtieve Massage. Het doel van de opleiding is om mensen steeds verder in te wijden in ‘de fijne kneepjes’ van intuïtieve massage, en daardoor ook in eigen groei en bewustwording. De opleiding is niet speciaal gericht op het vestigen van een eigen praktijk en biedt daarbij ook geen begeleiding, maar kan wel zeer goed als bijscholing dienen.

Voor wie

In principe kan iedereen meedoen die zich aangetrokken voelt tot massage, oud en jong, dik en dun. Voorwaarde is wel dat je de bereidheid hebt je te laten raken, en open bent voor je eigen proces en dat van de groep. Een training intuïtieve massage is meer dan leren masseren. Omdat je vanuit je intuïtie gaat leren masseren, gaat het minstens evenveel om persoonlijke ontwikkeling en bewustwording, jezelf leren kennen en zijn. Als je daarvoor kiest, ben je van harte welkom.

Deelname aan een introductiedag of kennismakingsles, of een kennismakingsgesprek is voorwaarde voor het volgen van het basisjaar. Deze kennismaking is bedoeld om van weerskanten te kunnen beoordelen of de cursus een goede keuze is.

Certificaat

Als het basisjaar en twee vervolgjaren goed zijn doorlopen, krijgen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname aan de Driejarige Opleiding Intuïtieve Massage.

Ervaringsgericht leren: inhoud en opzet van de trainingsbijeenkomsten

Het gaat steeds om leren door doen, door voelen, ervaren en reflectie. We werken niet met boeken of vanuit theorie. In de trainingsbijeenkomsten zijn we bezig met leren afstemmen op jezelf en je intuïtie, en van daaruit afstemmen op de ander. Het eerste deel van elke bijeenkomst omvat meditatie en voorbereidende oefeningen die een belangrijk hulpmiddel zijn om in evenwicht te komen en daardoor je intuïtie zuiver te laten werken. Daarna geven we afgewogen informatie (veelal met demonstratie) over de vele mogelijke manieren van aanraken, zodat ieder al doende haar/zijn eigen stijl kan ontdekken. Je oefent (en evalueert) de massages in tweetallen. Dit is globaal de opzet van elke les. Toch is elke les anders omdat de oefeningen heel verschillend zijn en worden afgestemd op de deelnemers.

Inhoud Basisjaar en vervolgjaren

In het Basisjaar staat de basis van Intuïtieve Massage centraal. Na uitleg van de basistechnieken oefenen we deze in de eerste zes trainingsdagen bij verschillende lichaamsdelen (rug, armen, hoofd, benen, voorkant, voeten). In de tweede helft van het cursusjaar verschuift het accent meer naar intuïtieve ontwikkeling. Hoe open je je voor intuïtie, de verschillende ingangen naar intuïtie, welke passen bij jou, hoe kun je dat toepassen in de massage?

In de vervolgjaren komen diverse thema’s nader aan de orde die in het basisjaar op de achtergrond altijd meespelen. We verkennen  deze verder en we diepen ze uit.

In het Chakrajaar gebeurt dat aan de hand van de chakra's en de bijbehorende lichaamsgebieden, waarbij ook de technieken en de vertrouwdheid met betrekking tot de verschillende chakragebieden worden verruimd en verdiept.

In het Themajaar staat iedere bijeenkomst in het teken van een bepaald thema. We maken deze vervolgens meer eigen via oefeningen, demonstratie en uitwisseling. Voorbeelden van dergelijke thema's zijn: toenadering maken / grenzen verkennen en respecteren / intuïtiekanalen openen en combineren / hoe licht en hoe stevig en de afwisseling daarvan / details versus grote lijnen / vloeiende bewegingen / aandachtsbalans - nabijheid en afstand / speelsheid, enz

In het Intuïtiejaar draaien alle lessen om intuïtie. Op welke manieren kun je je openen voor intuïtie, wat kan je daarbij helpen? Al doende ga je ervaren hoe je meer intuïtief te werk kunt gaan.

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: