Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

De Boswijkmethode

De ‘Boswijkmethode’ is ontwikkeld en verfijnd sinds 1984, en vormt de basis van de eigen theorie, waarin de spirituele- en de psychologische dimensie in samenhang met elkaar worden geplaatst. Vandaar de naam ‘Transpersoonlijke Therapie’. Voortbouwend op verworvenheden uit Gestalttherapie, Psychosynthese, Bio-energetica, Somato Emotional Release en Familieopstellingen, en ook gebruikmakend van werkwijzen uit die stromingen, werd en worden de visie en werkwijze steeds verder verfijnd, zodat er sprake is van een heel eigen benaderingswijze. In de boeken van Riekje Boswijk-Hummel is een gedeelte van deze theorie te vinden.

Transpersoonlijk

Wat is nu het transpersoonlijke in deze therapie? De term transpersoonlijk past in het rijtje prepersoonlijk – persoonlijk – transpersoonlijk. Prepersoonlijk – dat wat aan de persoonlijkheid vooraf gaat – heeft te maken met onze ‘dierlijke’, instinctmatige kant, met voortplanting, overleving.
Persoonlijk zijn emoties, gedrag, denken, resultaten van opvoeding en omgevingsinvloeden.

Transpersoonlijk is ‘dat wat de persoonlijkheid te boven gaat’. Het komt tot uiting in de ziel; onderdeel van ‘het grote geheel’ van waaruit energie wordt aangevoerd. In direct contact met deze energie ervaar je iets als absolute vrede en helderheid. Een van de vermogens van deze oorspronkelijke energie is ‘gewaarzijn’. In het hart wordt deze energie ervaren als gevoelens van liefde, vreugde en mededogen. Specifieke werkwijzen (o.a. meditatie, visualisatie, somato emotional release, familie-opstellingen en een ‘enlightenment intensive’) maken het mogelijk om transpersoonlijke bewustzijnsstaten te ervaren.
 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: