Intuïtieve Massage Margrit Siemerink

Meer over EFT

EFT (Emotional Freedom Techniques) is begin jaren negentig ontwikkeld door Gary Craig.

Het grote voordeel van EFT is dat je het zelf kunt leren om je stressgerelateerde klachten aan te pakken en vaak helemaal op te lossen. Hiermee stijgt EFT ver uit boven andere technieken en therapieën en ben je niet meer afhankelijk van anderen. Natuurlijk kun je altijd een EFT behandelaar inschakelen als je geen vooruitgang boekt of je probleem te groot vindt om het zelf te doen.
Iedereen kan EFT leren. Er is geen bepaalde voorkennis voor nodig.

Hoe werkt EFT?

EFT is een behandelingstechniek waarin cognitieve therapie gecombineerd wordt met acupressuur (de vorm van acupunctuur waarbij geen naalden worden gebruikt). Deze combinatie maakt het een krachtige interventie. Het zachtjes kloppen op een aantal acupressuurpunten stimuleert de relaxatierespons van het lichaam. Door tegelijkertijd te focussen op de traumatische ervaring, dooft de stressrespons uit. Goed toegepast, door een ervaren therapeut, worden traumatische ervaringen vaak opvallend snel geneutraliseerd. Na de behandeling is het trauma een neutrale herinnering geworden die weinig of geen emotionele reactie meer oproept. EFT ontkoppelt namelijk de emotionele lading die aan vervelende situaties, herinneringen of trauma's vastzitten, door een herconditionering van de Amygdala kern in het Limbische systeem.

Om dat beter uit te leggen, volgt hier in het kort hoe dat werkt: in elke situatie die als bedreigend of gevaarlijk wordt ervaren, reageert je lichaam met de vecht-, vlucht- of verstarreactie. (De Engelsen hebben het over de Fight/Flight/Freeze response). Deze reactie wordt ingezet door de Amygdala kern uit het Limbische systeem (het deel van de hersenen waar emoties gegenereerd en gereguleerd worden). Deze vecht-, vlucht- of verstarreactie is een stressrespons die iedereen kent en herkent. De volgende symptomen kun je in allerlei combinaties en gradaties ervaren: hartkloppingen, snelle ademhaling, droge mond, trillen, tunnelvisie, misselijkheid, naar gevoel in je buik, "aan de grond genageld staan", "verlamd van schrik" etc. Dit is een volkomen normale fysiologische reactie om je lichaam in staat te stellen te vechten of te vluchten. Ook de "verstarreactie" is in de evolutie ontstaan om de kans op het overleven de vergroten. Dieren vallen soms "als dood" neer om dan, als het gevaar geweken is, weer op te staan. Dieren vertonen daarna altijd alsnog een heftige reactie van trillen en schokken, etc. (de ontlading). Zodra dat afgelopen is, kan het dier weer verder zonder restverschijnselen.

Mensen doen in principe hetzelfde. Normaal gesproken dus verdwijnt deze vecht-, vlucht- of verstarreactie weer als het gevaar geweken is. Maar niet altijd: in situaties die levensbedreigend, overweldigend zijn en waarin je je overgeleverd en onmachtig voelt, kan deze normale stressreactie als het ware vast blijven zitten in je lichaam. Uit onderzoek blijkt, dat dit vooral gebeurt als de verstarreactie is opgetreden maar de ontlading niet heeft plaatsgevonden. De verstarreactie zelf kan onmerkbaar kort zijn of lang en bewust of onbewust herinnerd worden ("ik was verstijfd van angst en kon niet meer bewegen"). Als de ontlading niet op een goede manier plaats kan vinden, zal de stressreactie als het ware aan blijven staan waardoor je lichaam niet meer (volledig) kan ontspannen. En dan is er nog een mechanisme aan het werk: ook als de ontlading wel plaatsvindt, "onthoudt" je brein met welke stressverschijnselen je een (schijnbaar) levensbedreigende situatie overleefd hebt. Het wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik als een situatie lijkt op wat je al mee hebt gemaakt zodat je lichaam meteen weet wat het moet doen

Dit is de stresskoppeling waar je last van blijft houden: in het hier en nu wordt je "getriggerd" doordat iets dat je bewust, maar meestal onbewust, heeft herinnerd aan wat er in het verleden is gebeurd. Daardoor maakt je lichaam weer de "bijbehorende"stress aan die zich uit in de symptomen die hierboven beschreven staan, maar het kunnen ook andere lichamelijk klachten en symptomen zijn. Chronische stress(situaties) leiden uiteindelijk ook tot allerlei ziekten. Daarom is het zo belangrijk om zoveel mogelijk alle stress aan te pakken. EFT is daarin bijzonder succesvol en verbazingwekkend effectief.

Bron:  www.eftpraktijkactrom.nl
 

Deel deze website!
Facebookpagina van de school: